Page 1 - DERLEME KURAN-I KERİM MEALİ - ONLİNE OKU İNDİR!
P. 1

1 / 96 / ALAK SURESİ             1

             96
           ALAK SURESİ


    Mekke döneminde inmiştir. 19 ayettir. Sure adını, ikinci ayette geçen “alak” (yapışıp, tutunan) kelimesinden
    almıştır. (M.S. 610 Yılı)

      AKTARAN: CEBRAİL(A.S)
      Rahman ve Rahim olan, Allah´ın adı ile
                     1
    1, 2. Oku, yaratan Rabbinin adı ile! O insanı, “alak”dan  (yapışıp,
      tutunandan) yarattı.
    3, 4, 5. Oku! İnsana bilmediğini öğreten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin,
             2
      en büyük cömertliğin sahibidir.
    6, 7.  Hayır, insan gerçekten azar. Çünkü kendini yeterli görür.
    8.  Şüphesiz dönüş, ancak Rabbinedir.
    9, 10. Bir kul (Muhammed) namaz kılarken, onu engellemeye çalışanı (Ebu
        3
      Cehil’i), gördün mü?
    11, 12. Eğer o (Muhammed) doğru yolda ise; ya da takvayı (yasaklardan uzak
      durmayı) emrediyorsa, ne dersin?
    13. Eğer engellemeye çalışan (Ebu Cehil), onu (Muhammed’i) yalanlıyor ve
      doğru yoldan yüz çeviriyor ise, ne dersin?


    1 .  “Alak” yahut “alaka”, erkeğin spermiyle döllenmiş, dişi yumurtadan, bir hafta zarfında oluşan hücre
     topluluğunun, rahim cidarına asılıp gömülmüş, şekli demektir. Ceninin, ana rahminde geçirdiği
     evreler ile ilgili olarak, Hac suresinin 5. ve Mü’minun suresinin 14. ayetine bakınız.
    2 .  İlk beş ayet, Hz. Muhammed(sas) Hira mağarasında iken, Cebrail’in, ilk getirdiği ayetlerdir. Bu
     ayetlerin inmesinden sonra, vahiy, bir süre kesilmiştir. Bu süreye, “fetret dönemi” denilmektedir.
     Daha sonra, tekrar vahiy gelince, fetret dönemi sona ermiştir.
    3 .  Ebu Cehil, “Yemin olsun eğer, Muhammed’in namaz kıldığını görürsem, onun boynunu ezeceğim”
     demiş ve bir gün, bu dediğini yapmaya kalkmıştı. Fakat, Hz. Muhammed’in yanına geldiğinde,
     düşündüğünü gerçekleştiremeden, titreyerek, korkuya kapılmıştı. Ayetler bu olaya ve Hz.
     Muhammed’in ilahi koruma altında olduğuna, işaret etmektedir.
   1   2   3   4   5   6