Page 3 - DERLEME KURAN-I KERİM MEALİ - ONLİNE OKU İNDİR!
P. 3

2 / 68 / KALEM SURESİ             3

             68
          KALEM SURESİ

    Mekke döneminde inmiştir. 52 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen “Kalem” (yazma aracı) kelimesinden
    almıştır. “Nun” suresi diye de, anılır. Surede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamber oluşunun ispatı ve
    mü’minler ile inkar edenlerin akıbetleri, konu edilmiştir.

      AKTARAN: CEBRAİL(A.S)
      Rahman ve Rahim olan, Allah´ın adı ile
       1
    1, 2.  Nun. (Ey Muhammed!) Yemin olsun, kaleme ve satır satır yazdıklarına
      ki; sen, Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.
    3.  Şüphesiz sana, tükenmez bir ödül vardır.
    4.  Sen elbette, yüce bir ahlak üzerindesin.
    5, 6.  Hanginizin deli olduğunu, yakında sen de göreceksin, onlar da
      görecekler.
    7.  Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi, daha iyi bilir. O,
      doğru yola erenleri de, daha iyi bilir.
    8.  O halde, yalanlayanlara boyun eğme.
    9.  İstediler ki yumuşak davranasın; böylece onlar da, yumuşak
         2
      davransınlar.    1 .  Kur’an-ı Kerim’de, yirmi dokuz surenin başında yer alan, bu gibi harflere “Huruf-i mukattaa” veya
     “Mukatta’at” (Arap alfabesindeki adlarıyla, tek tek okunan harfler) denir. Anlamlarını kesin olarak
     bilmediğimiz bu harfler üzerinde, tefsir bilginleri, çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bunlar arasında, bu
     harflerin; başında bulunduğu surenin adı, ya da Allah Teala ile Hz. Muhammed(sas) arasında, birer
     şifre* olduğu görüşleri, ağırlık kazanmıştır.
    2 .  Ayette, birtek ilah olduğuna inanmayanların, Hz. Muhammed’den, birleştirme mücadelesinde
     tavizkar davranması, batıl inançlarını, haksızlıklarını, birtakım çirkin maksatlarını kabullenip
     eleştirmemesi yönündeki isteklerine, işaret edilmektedir. Hz. Muhammed’in, onlara karşı, böyle
     tavizkar davranması durumunda; onların da, kendisine karşı, yumuşak davranacaklarına dikkat
     çekilmektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8