Page 10 - DERLEME KURAN-I KERİM MEALİ - ONLİNE OKU İNDİR!
P. 10

10            4 / 74 / MÜDDESSİR SURESİ

    16. “Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı,
      inatçıdır.”
    17. “Ben onu, dimdik bir yokuşa, sardıracağım.”
    18. “Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.”
    19. Kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti!
    20. Yine kahrolası, nasıl ölçtü, biçti!
    21. Sonra, (Kur’an hakkında) derin derin düşündü.
    22. Sonra, yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı.
    23, 24. Sonra, arkasını döndü ve büyüklük taslayıp, şöyle dedi: “Bu ancak,
      nakledilegelen bir sihirdir.”
    25. “Bu ancak, insan sözüdür.”
    26. (Allah(cc) şöyle der): “Ben onu, “Sekar”a (cehenneme) sokacağım.”
    27. Bilir misin, nedir Sekar?
    28. Geride, bir şey koymaz, bırakmaz.
    29. Derileri kavurur.
    30. Üzerinde, on dokuz (görevli melek) vardır.
    31. Biz cehennemin görevlilerini, ancak meleklerden seçtik. Onların sayısını,
      inkar edenler için, bir sınav vesilesi yaptık ki; kendilerine kitap verilenler
      (Yahudiler ve Hristiyanlar), kesin olarak bilsinler; iman edenlerin imanı
      artsın, kendilerine kitap verilenler (Yahudiler, Hristiyanlar) ve
      mü’minler, şüpheye düşmesin; kalplerinde, bir hastalık bulunanlar ile,
      inkar edenler, “Allah, örnek olarak bununla, neyi anlatmak istedi”
      desinler. İşte böyle. Allah, isteyeni saptırır; isteyeni, doğru yola iletir.
      Rabbinin ordularını, kendisinden başkası, bilmez. Bu insanlar için,
      ancak, bir uyarıdır.
    32, 33, 34, 35, 36, 37. Hayır (Bu uyarılara rağmen, insanlar, öğüt
      almazlar). Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha yemin
      olsun ki, o (cehennem); insan için, içinizden ileri geçmek, yahut, geri
      kalmak isteyenler için; uyarıcı olarak, elbette en büyük şeydir.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15