Page 9 - DERLEME KURAN-I KERİM MEALİ - ONLİNE OKU İNDİR!
P. 9

4 / 74 / MÜDDESSİR SURESİ           9

             74
         MÜDDESSİR SURESİ

    Mekke döneminde inmiştir. 56 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır.
    Müddessir; tıpkı bir önceki surenin adı olan, müzzemmil gibi, örtünen demektir. Surede başlıca, Hz.
    Muhammed’in ilan ve davetle görevlendirilmesi, birtek ilah olduğuna inanmayanların, ona karşı çıkması ve
    onların cehennemle uyarılması, konu edilmektedir.

      AKTARAN: CEBRAİL(A.S)
      Rahman ve Rahim olan, Allah´ın adı ile
    1.  Ey örtünen (Peygamber)!
    2.  Kalk da, uyar.
    3.  Rabbini yücelt.
    4.  İradeni arındır. 1
                  2
    5.  Rabbinin tek olmadığı düşüncesinden, uzak dur.
    6.  İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma.
    7.  Rabbin için, sabret (dayan).
    8, 9.  Sur’a üflendiği zaman var ya; işte o gün, çetin bir gündür.
    10. İnkar edenler için, hiç kolay değildir.
    11. (Allah(cc) şöyle der): “Beni, yarattığım kişiyle (örnek olarak Velid bin
        3
      Muğire ile) , baş başa bırak.”
    12, 13. “Ona, bol mal ve gözü önünde duran, oğullar verdim.”
    14. “Kendisine, alabildiğine imkanlar sağladım.”
    15. “Sonra da, o hırsla, daha da artırmamı umar.”

     Bu ayet, “Elbiseni temizle” şeklinde de tercüme edilebilir. Nitekim, zahiri anlamı böyledir.
    1 .
    2 .   Bu ayet, “Pisliklerden ve günahlardan, uzak dur” şeklinde de tercüme edilebilir.
    3 .  Ayetin iniş sebebi olarak, birtek ilah olduğuna inanmayan liderlerden, Velid bin Muğire
     gösterilmektedir. Ancak, ayetin hükmü geneldir.
     “Sur’(Hortum)”, üflenmesi ile kıyametin kopacağı, mahiyeti bizce bilinmeyen, bir tür boru demektir.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14